ข้อมูลโปรเจคเตอร์ อะไหล่ โปรเจคเตอร์ หลอดภาพ กระดานอัจฉริยะ ขาแขวน จอภาพ สาย VGA / RGB เครื่องฉายภาพ 3 มิติ

ค้นหาสินค้า

อะไหล่ หลอดภาพโปรเจคเตอร์


รูป
สินค้าประเภท
ยี่ห้อ/ รุ่น
ข้อมูล
ราคา
อะไหล่ หลอดภาพโปรเจคเตอร์
DT00531
หลอดภาพโปรเจคเตอร์ Hitachi รุ่น DT00531
- Lamp Part Number รุ่น DT00531
- Lamp Type: NSH275W
- Lamp Life: 2000 Hours
-
CALL
อะไหล่ หลอดภาพโปรเจคเตอร์
DT00491
หลอดภาพโปรเจคเตอร์ Hitachi รุ่น DT00491
- Lamp Part #: DT00491
- Lamp Type: NSH275HI
- Lamp Life: 2000 Hours
-
อะไหล่ หลอดภาพโปรเจคเตอร์
DT00471
หลอดภาพโปรเจคเตอร์ Hitachi รุ่น DT00471
- Lamp Part #: DT00471
- Lamp Type: NSH250HIA
- Lamp Life: 2000 Hours
-
CALL
อะไหล่ หลอดภาพโปรเจคเตอร์
DT00461/DT00521
หลอดภาพโปรเจคเตอร์ Hitachi รุ่น DT00461/DT00521
- Lamp Part Number รุ่น DT00461/DT00521
- Lamp Type: HSCR155H8H
- Lamp Life: 2000 Hours
-
CALL
อะไหล่ หลอดภาพโปรเจคเตอร์
DT00431
หลอดภาพโปรเจคเตอร์ Hitachi รุ่น DT00431
- Lamp Part Number รุ่น DT00431
- Lamp Type: NSH200HIB
- Lamp Life: 2000 Hours
-
CALL
อะไหล่ หลอดภาพโปรเจคเตอร์
DT00581
หลอดภาพโปรเจคเตอร์ Hitachi รุ่น DT00581
- Lamp Part #: DT00581
- Lamp Type: HS120AR10-2E
- Lamp Life: 2000 Hours
-
CALL
อะไหล่ หลอดภาพโปรเจคเตอร์
DT00591
หลอดภาพโปรเจคเตอร์ Hitachi รุ่นDT00591
- Lamp Part Number รุ่น DT00591
- Lamp Type: 275W UHB
- Lamp Life: 2000 Hours
-
CALL
อะไหล่ หลอดภาพโปรเจคเตอร์
DT00601
หลอดภาพโปรเจคเตอร์ Hitachi รุ่น DT00601
- Lamp Part Number รุ่น DT00601
- Lamp Type: NSH 310HIH
- Lamp Life: 2000 Hours
-
CALL
อะไหล่ หลอดภาพโปรเจคเตอร์
ET-LA095
หลอดภาพโปรเจคเตอร์ Panasonic รุ่น ET-LA095
- Projector Lamp สำหรับโปรเจคเตอร์ Panasonic
- Projector Lamp รุ่น Option Lamp สำหรับรุ่น L759, 595, 395
-
-
19,800
อะไหล่ หลอดภาพโปรเจคเตอร์
ET-LA097
หลอดภาพโปรเจคเตอร์ Panasonic รุ่น ELP-LP48
- Projector Lamp สำหรับโปรเจคเตอร์ Panasonic
- Projector Lamp Option Lamp สำหรับรุ่น L797E
-
-
19,600
อะไหล่ หลอดภาพโปรเจคเตอร์
ET-LA592
หลอดภาพโปรเจคเตอร์ Panasonic รุ่น ET-LA592
- Projector Lamp สำหรับโปรเจคเตอร์ Panasonic
- Projector Lamp Option Lamp สำหรับรุ่น L592
-
-
19,800
อะไหล่ หลอดภาพโปรเจคเตอร์
ET-LA735
หลอดภาพโปรเจคเตอร์ Panasonic รุ่น ET-LA735
- Projector Lamp สำหรับโปรเจคเตอร์ Panasonic
- Projector Lamp Option Lamp รุ่น L735, L735NT
-
-
16,800
อะไหล่ หลอดภาพโปรเจคเตอร์
ET-LAB10
หลอดภาพโปรเจคเตอร์ Panasonic รุ่น ET-LA735
- Projector Lamp สำหรับโปรเจคเตอร์ Panasonic
- Projector Lamp Option Lamp รุ่น PT-LB10/20 series
-
-
12,000
อะไหล่ หลอดภาพโปรเจคเตอร์
ET-LAC80
หลอดภาพโปรเจคเตอร์ Panasonic รุ่น ET-LAC80
- Projector Lamp สำหรับโปรเจคเตอร์ Panasonic
- Projector Lamp Option Lamp รุ่น PT-LC80E
-
-
16,200
อะไหล่ หลอดภาพโปรเจคเตอร์
ET-LAD40
หลอดภาพโปรเจคเตอร์ Panasonic รุ่น ET-LAD40
- Projector Lamp สำหรับโปรเจคเตอร์ Panasonic
- Projector Lamp Option Lamp รุ่น PT-D4000
-
-
13,800
อะไหล่ หลอดภาพโปรเจคเตอร์
ET-LAE100
หลอดภาพโปรเจคเตอร์ Panasonic รุ่น ET-LAE100
- Projector Lamp สำหรับโปรเจคเตอร์ Panasonic
- Projector Lamp Option Lamp รุ่น PT-AE100E
-
-
16,200
อะไหล่ หลอดภาพโปรเจคเตอร์
ET-LAP1
หลอดภาพโปรเจคเตอร์ Panasonic รุ่น ET-LAP1
- Projector Lamp สำหรับโปรเจคเตอร์ Panasonic
- Projector Lamp Option Lamp รุ่น PT-P1SDEA
-
-
11,400
อะไหล่ หลอดภาพโปรเจคเตอร์
DT00231
หลอดภาพโปรเจคเตอร์ Hitachi รุ่น DT00231
- Lamp Part Number รุ่น DT00231
- Lamp Type: UMPRD190W
- Lamp Life: 2000 Hours
-
CALL
อะไหล่ หลอดภาพโปรเจคเตอร์
DT00231
หลอดภาพโปรเจคเตอร์ Hitachi รุ่น DT00231
- Lamp Part Number รุ่น DT00231
- Lamp Type: 130W UHB
- Lamp Life: 2000 Hours
-
CALL
อะไหล่ หลอดภาพโปรเจคเตอร์
DT00331
หลอดภาพโปรเจคเตอร์ Hitachi รุ่น DT00331
- Lamp Part Number รุ่น DT00331
- Lamp Type: UMPRD160W
- Lamp Life: 2000 Hours
-
CALL
อะไหล่ หลอดภาพโปรเจคเตอร์
DT00341
หลอดภาพโปรเจคเตอร์ Hitachi รุ่น DT00341
- Lamp Part Number รุ่น DT00341
- Lamp Type: 250W UHP
- Lamp Life: 2000 Hours
-
CALL
อะไหล่ หลอดภาพโปรเจคเตอร์
DT00401/DT00511
หลอดภาพโปรเจคเตอร์ Hitachi รุ่น DT00401/DT00511
- Lamp Part Number รุ่น DT00401/DT00511
- Lamp Type: HSCR150H6H
- Lamp Life: 2000 Hours
-
CALL
อะไหล่ หลอดภาพโปรเจคเตอร์
ELP-LP32
หลอดภาพโปรเจคเตอร์ EPSON รุ่น ELP-LP32
- Projector Lamp สำหรับโปรเจคเตอร์ EPSON
- รุ่น EMP-732/740/745/750/755/760/765
-
-
20,400
อะไหล่ หลอดภาพโปรเจคเตอร์
ELP-LP33
หลอดภาพโปรเจคเตอร์ EPSON รุ่น ELP-LP33
- Projector Lamp สำหรับโปรเจคเตอร์ EPSON
- รุ่น EMP-S3, TW20, TWD3
-
-
8,900
อะไหล่ หลอดภาพโปรเจคเตอร์
ELP-LP34
หลอดภาพโปรเจคเตอร์ EPSON รุ่น ELP-LP34
- Projector Lamp สำหรับโปรเจคเตอร์ EPSON
- Projector Lamp รุ่น EMP-X3/62/82
-
-
16,600
อะไหล่ หลอดภาพโปรเจคเตอร์
ELP-LP35
หลอดภาพโปรเจคเตอร์ EPSON รุ่น ELP-LP35
- Projector Lamp สำหรับโปรเจคเตอร์ EPSON
- Projector Lamp รุ่น EMP-TW600
-
-
13,600
อะไหล่ หลอดภาพโปรเจคเตอร์
ELP-LP36
หลอดภาพโปรเจคเตอร์ EPSON รุ่นELP-LP36
- Projector Lamp สำหรับโปรเจคเตอร์ EPSON
- Projector Lamp รุ่นEMP-S4
-
-
8,900
อะไหล่ หลอดภาพโปรเจคเตอร์
ELP-LP37
หลอดภาพโปรเจคเตอร์ EPSON รุ่น ELP-LP37
- Projector Lamp สำหรับโปรเจคเตอร์ EPSON
- Projector Lamp รุ่น EMP-6000/6100
-
-
19,800
อะไหล่ หลอดภาพโปรเจคเตอร์
ELP-LP38
หลอดภาพโปรเจคเตอร์ EPSON รุ่น ELP-LP38
- Projector Lamp สำหรับโปรเจคเตอร์ EPSON
- Projector Lamp รุ่น EMP-1700/1705/1710/1715
-
-
22,000
อะไหล่ หลอดภาพโปรเจคเตอร์
ELP-LP39
หลอดภาพโปรเจคเตอร์ EPSON รุ่น ELP-LP39
- Projector Lamp สำหรับโปรเจคเตอร์ EPSON
- Projector Lamp รุ่น EMP-1700/1705/1710/1715
-
-
14,500
อะไหล่ หลอดภาพโปรเจคเตอร์
ELP-LP40
หลอดภาพโปรเจคเตอร์ EPSON รุ่น ELP-LP40
- Projector Lamp สำหรับโปรเจคเตอร์ EPSON
- Projector Lamp รุ่น EMP-1810/1815/1825
-
-
19,900
อะไหล่ หลอดภาพโปรเจคเตอร์
ELP-LP41
หลอดภาพโปรเจคเตอร์ EPSON รุ่น ELP-LP41
- Projector Lamp สำหรับโปรเจคเตอร์ EPSON
- Projector Lamp รุ่น EMP-S5, X5, EBS6, X6
-
-
8,900
อะไหล่ หลอดภาพโปรเจคเตอร์
ELP-LP42
หลอดภาพโปรเจคเตอร์ EPSON รุ่น ELP-LP42
- Projector Lamp สำหรับโปรเจคเตอร์ EPSON
- Projector Lamp รุ่น EMP-83, 822, 400W, 280, EBW6
-
-
14,900
อะไหล่ หลอดภาพโปรเจคเตอร์
ELP-LP44
หลอดภาพโปรเจคเตอร์ EPSON รุ่น ELP-LP44
- Projector Lamp สำหรับโปรเจคเตอร์ EPSON
- Projector Lamp รุ่น EMP-DM1
-
-
8,900
อะไหล่ หลอดภาพโปรเจคเตอร์
ELP-LP46
หลอดภาพโปรเจคเตอร์ EPSON รุ่น ELP-LP46
- Projector Lamp สำหรับโปรเจคเตอร์ EPSON
- Projector Lamp รุ่น EBG-5350, EBG-5200W
-
-
21,500
อะไหล่ หลอดภาพโปรเจคเตอร์
ELP-LP47
หลอดภาพโปรเจคเตอร์ EPSON รุ่นELP-LP47
- Projector Lamp สำหรับโปรเจคเตอร์ EPSON
- Projector Lamp รุ่น EBG-5150
-
-
20,300
อะไหล่ หลอดภาพโปรเจคเตอร์
ELP-LP48
หลอดภาพโปรเจคเตอร์ EPSON รุ่น ELP-LP48
- Projector Lamp สำหรับโปรเจคเตอร์ EPSON
- Projector Lamp รุ่น EB-1725, EB-1735W
-
-
22,000
อะไหล่ หลอดภาพโปรเจคเตอร์
Part NO.CPX430LAMP
หลอดภาพโปรเจคเตอร์ Hitachi - CP-X430 Lamp
- ใช้กับโปรเจคเตอร์รุ่นCP-S420, X430
- หลอดภาพชนิดUHB
- ใช้พลังงานไฟฟ้า250W
- อายุการใช้งาน(ชั่วโมง)2000
16,900
อะไหล่ หลอดภาพโปรเจคเตอร์
Part NO. DT00511
หลอดภาพโปรเจคเตอร์ Hitachi - CP-S317,CP-S318,CP-X328 lamp
- ใช้กับโปรเจคเตอร์รุ่น CP-S317,CP-S318,CP-X328
- หลอดภาพชนิด UHB
- ใช้พลังงานไฟฟ้า 150W
- -
19,800
/ จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

|รายการทั้งหมดแบบ ลิตรายการ|รายการทั้งหมดแบบแกลเลอรี|

สินค้าแนะนำ

บริการอะไหล่ โปรเจคเตอร์

อะไหล่ หลอดภาพโปรเจคเตอร์

กระดานอัจฉริยะ

ขาแขวนโปรเจคเตอร์

จอภาพ LCD , LED

สาย VGA / RGB

จอรับภาพโปรเจคเตอร์

เมาส์พรีเซนต์ไร้สาย

สแกนเนอร์ และอื่นๆ

เครื่องฉายภาพ 3 มิติ

กลอนประตูดิจิตอล

ตู้สาขาโทรศัพท์

สินค้าอื่นๆ

ติดต่อเรา บริษัท ไอออน ซิสเต็มส์ จำกัด
  1/4 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลัด กทม. 10700
โทร 02-497-0500
แฟ็กซ์ 02-497-0501
www.projector7.com
e-mail : info@projector7.com